Pozostałe

Ferie z Historią

  • Data rozpoczęcia:
    15 STYCZNIA 08:00
  • Data zakończenia:
    19 STYCZNIA 16:00

Program zajęć edukacyjnych realizowanych przez Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu w dniach 15.01 – 19.01.2018 r.

Wkrótce uczniowie rozpoczną przerwę w nauce, związaną z feriami zimowymi. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu będzie realizować, już po raz dziesiąty program aktywnej przestrzeni muzealnej. Podpatrując dobre praktyki instytucji kulturalno-oświatowych, przygotowaliśmy program edukacyjny, który powinien sprawić, że uczestnictwo w „Feriach z Historią”, będzie dla najmłodszych ciekawym przeżyciem. Pełnym wrażeń, zabawy, również i nauki.

Zajęcia nasze są uzupełnieniem muzealnej oferty edukacyjnej, którą proponujemy najmłodszym widzom w formie przede wszystkim lekcji muzealnych, ale także konkursów historycznych, spacerów miejskich itp. Zakładamy, że uczestnictwo w „Feriach z Historią” pomoże zdobyć lub poszerzyć wiedzę o regionie, ukształtuje umiejętności dostrzegania wartości historyczno-kulturowych małej ojczyzny – miejsca w którym żyjemy.

UWAGA! W tej edycji zajęcia edukacyjne odbędą się tylko w pierwszym tygodniu ferii zimowych – ilość miejsc 35.

Dzień 1
15 stycznia (poniedziałek)

Warsztaty modelarskie i komputerowe.

Warsztaty modelarskie – uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami związanymi z  modelarstwem (m.in. Czym ono jest, jaki jest podział?).

Podczas warsztatów wszyscy będą próbować złożyć model samolotu (model plastikowy) PZL Karaś.

I grupa 8.00 – 11.30 – warsztaty modelarskie sala plafonowa Muzeum Historii Miasta
II grupa 8.00 – 11.30 – warsztaty komputerowe (drukarka 3D), Zespół Szkół nr 1

I grupa 12.00 – 15.30 – warsztaty komputerowe (drukarka 3D), Zespół Szkół nr 1
II grupa 12.00 – 15.30 – warsztaty modelarskie sala plafonowa Muzeum Historii Miasta

Miejsce porannej zbiórki: Muzeum Historii Miasta ul. Armii Krajowej 13, godz. 7.45.
Zakończenie zajęć około 15.30 – 15.45.


Dzień 2
16 stycznia (wtorek)

Warsztaty kulinarne, stolarskie i coś jeszcze:)

Na terenie Reduty Solnej czekają na Was specjalne atrakcje.

Miejsce porannej zbiórki: Muzeum Historii Miasta ul. Armii Krajowej 13, godz. 8.45.
Zakończenie zajęć na Reducie Solnej około 15.30.

Zajęcia prowadzi Tadeusz Waśko.

Dzień 3

17 stycznia (środa)

Średniowieczny Kołobrzeg.

Warsztaty edukacyjne – "Średniowieczne rzemiosła na wyciągnięcie ręki".

W starożytnej Grecji i Rzymie wolni obywatele nie zajmowali się pracą fizyczną – rzemieślnikami byli na ogół specjalnie wykształceni niewolnicy. W średniowieczu rzemieślnicy  byli najliczniejszą grupą mieszkańców miast. W swoich zakładach wytwarzali towary, które następnie sprzedawali na własnych kramach. Zakłady rzemieślnicze mieściły się na parterze budynku, a na piętrze była część mieszkalna. Rzemieślnicy tych samych specjalności osiedlali się obok siebie, czego dowodem są istniejące do dziś nazwy ulic: Rzeźnicka, Szewska, Sukiennicza. W średniowiecznej Europie rzemieślnicy-mieszczanie zrzeszeni byli w cechach, które pilnowały wysokiej jakości produkcji, kontrolowały ceny, a w razie kłopotów służyły pomocą.

Broniły także przed konkurencją partaczy – rzemieślników, którzy nie należeli do cechu, których wyroby były zawsze tańsze i często gorsze. Każdy mistrz cechowy miał własny warsztat, uczniów i czeladników oraz własne sekrety techniczne. Przed wyzwoleniem na mistrza, rzemieślnik musiał odbyć wędrówkę po Europie, dzięki której poznawał metody pracy za granicą i najnowsze mody. Często przywoził także wzorniki (zbiory rycin pokazujących modne wzory dekoracji i kształtów), z których później korzystał, nieraz do końca życia. Od XVI wieku produkcji rzemieślniczej zaczęły zagrażać manufaktury (z łaciny: manus – ręka, facere – robić), które produkowały więcej i taniej. Ponieważ każdy robotnik wykonywał niewielki, stale ten sam fragment pracy. W drugiej połowie XIX wieku wyroby rzemieślnicze stawały się coraz droższe, a coraz więcej tanich przedmiotów produkowano w fabrykach. Wiele dziedzin rzemiosła artystycznego zaczęło stopniowo zanikać. Mimo ogromnych możliwości technicznych wielu dawnych wyrobów rzemieślniczych nie potrafimy już dziś dokładnie skopiować. W trakcie prac konserwatorskich często okazuje się, że nie można znaleźć rzemieślników, którzy potrafiliby dorównać swoim poprzednikom sprzed stuleci.

Na szczęście w czasach komputerów, telefonów, tabletów i innych urządzeń elektronicznych są osoby, które chcą innym pokazać, że średniowiecze to nie był „mroczny okres”, gdy polowało się na czarownice, ale długie lata wytężonej pracy w tworzeniu pięknych przedmiotów i przyrządów codziennego użytku.

Uczestnicy „Ferii z historią” będą mogli zapoznać się ze zwyczajami, obyczajami a przede wszystkim z rzemiosłami, jakie były obecne na Ziemi Kołobrzeskiej w okresie średniowiecza. Wszystko to odbędzie się w formie warsztatów.

Zajęcia prowadzi Jarosław Bogusławski.


Gra miejska – „Średniowieczny Kołobrzeg”

Uczestnicy zostaną podzieleni na kilkuosobowe grupy. Zadaniem ich będzie pokonanie trasy, na poszczególnych etapach trasy będą punkty kontrolne (są do wykonania zadania).

Miejsce porannej zbiórki: Muzeum Historii Miasta ul. Armii Krajowej 13, godz. 8.00.
Zakończenie zajęć około 15.30.


Dzień 4
18 stycznia (czwartek)

Trzebiatów – miasto czterech kultur i wyznań.

Trzebiatów jest miastem o pasjonującej historii związanej z dziejami Pomorza Zachodniego i Polski. O dziejach przeszłych tego miasta i okolic świadczą znakomicie zachowane oraz pieczołowicie odrestaurowane liczne zabytki. Samo miasto należy do wyjątków, z zachowaną do dziś unikalną zabudową i siatką ulic na Starym Mieście, rodem ze średniowiecza. Od 1996 r. jest ono, jako jedno z 7 miast w Polsce, objęte specjalnym programem rządowym – "Ratowanie miasteczek historycznych". Trzebiatów położony jest nad rzeką Regą, która w przeszłości łączyła miasto z wielkim światem. Trzebiatów posiadał nawet swój port. Do dzisiaj zachowało się wiele ciekawych zabytków architektury sakralno-mieszczańskiej. Są to, między innymi: Ratusz Miejski, Kościół Mariacki, Baszta Prochowa, Pałac, Kaplica św. Gertrudy, Kaplica św. Ducha (tu odbył się w 1534 r. Sejmik Trzebiatowski, podczas którego książęta i szlachta pomorska zdecydowali o wprowadzeniu na Pomorzu protestantyzmu), Kaplica św. Jana, Sgraffito, Krzyż pokutny, Most na Redze.

www.trzebiatow.pl

Trzebiatowski Ośrodek Kultury mieści się we wnętrzach klasycystycznego pałacu. Organizowane są tam liczne wystawy, koncerty, festiwale, seminaria naukowe. Odbywa się też szereg imprez międzynarodowych (Trzebiatowskie Święto Kaszy, Trzebiatowskie Spotkania Kultur – Sąsiady, Międzynarodowy Konkurs Plastyczny ,,Krajobraz malowany tęczą”, Spotkanie Czterech Świec, seminarium naukowe ,,Trzebiatów – spotkania pomorskie”).

1) zwiedzanie pałacu i muzeum
2) warsztaty edukacyjne:
- przymierzanie i przebieranie strojów z różnych epok
- gry edukacyjne
- warsztaty pieczenia pierników - „Piernik Norbertiański”

Program godzinowy:

9.15 – zbiórka uczestników przy Ratuszu
9.30 – wyjazd do Trzebiatowa
10.00 – 15.30 – zajęcia w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury 
15.30 – wyjazd do Kołobrzegu
16.00 – powrót do Kołobrzegu (zakończenie przy Ratuszu)

 

Dzień 5

19 stycznia (piątek)

Borne Sulimowo i Kłomino – zapomniane miasta.

Borne Sulinowo i Kłomino przez lata były miastami zamkniętymi. Rządzili tu kolejno hitlerowcy i Sowieci. Nieco ponad 20 lat temu obydwa powróciły z niebytu. Pierwsze kusi turystów przyrodą, historią i związanymi z nią zagadkami. Drugie znika. 
Dwa miasta, jak dwa światy. W przestrzeni dzieli je niespełna dwadzieścia kilometrów. Faktycznie jednak z każdym rokiem dystans między nimi się zwiększa. Kilkanaście lat temu obydwa wychynęły z niebytu. Pierwsze wskoczyło w nurt życia i kusi pięknem przyrody i tajemniczej przeszłości, z której po trosze uczyniło gadżet dla ciekawskich. Drugie zatrzymało się w pół kroku i zawróciło. Powoli znika. Wkrótce przestanie być nawet punktem na mapie. Pozostanie w książkach, na nielicznych zdjęciach, we wspomnieniach tych, którym z jakichś powodów zależy, aby pamiętać.

Dwa miasta, niczym awers i rewers. Każde tak samo fascynujące. Borne Sulinowo i Kłomino niegdyś były prawie jak bliźnięta. Powstały w tym samym czasie, podobne też było ich przeznaczenie. Obydwa miasteczka miały służyć celom militarnym. Borne wznieśli Niemcy w miejscu, gdzie przedtem stała wieś Linde. Budowa rozpoczęła się w 1936 roku od wykupienia tych ziem i wysiedlenia mieszkańców. Nowe miasteczko otrzymało nazwę Gross Born. Obok powstał poligon. Kompleks został oddany do użytku 18 sierpnia 1938 roku, a na otwarcie przyjechał z Berlina Adolf Hitler. W Gross Born stacjonowały czołgi z dywizji Heinza Guderiana, a na pobliskim poligonie ćwiczyły doborowe oddziały Africa Korps generała Rommla. To właśnie tutaj miał powstać Fall Weiss, czyli plan ataku na Polskę. 1 września 1939 roku z Gross Born pancerne zagony Guderiana ruszyły w kierunku Piły. Podczas wojny w pobliżu miasteczka funkcjonował obóz, w którym przebywali jeńcy z Francji, a potem Polski, m.in. powstańcy warszawscy. Kłomino także powstało zaraz po dojściu Hitlera do władzy. Nosiło nazwę Westwalenhoff. W miasteczku stacjonowały oddziały Służby Pracy. W 1945 r. do Gross Born i Westwalenhoff wkroczyła Armia Czerwona i została na blisko pół wieku. Nazwy miasteczek zostały przemianowane na Borne Sulinowo oraz Gródek i wyłączone spod polskiej jurysdykcji. Nie pojawiły się na żadnych mapach. Oficjalnie w miejscu tym miały się znajdować "tereny leśne". Wokół rozciągała się strefa zamknięta, której granice przekroczyć mogli tylko wybrańcy.

Miasta, których nie ma
W Bornem Sulinowie powstała pilnie strzeżona baza Północnej Grupy Wojsk. Stacjonowało tam kilkanaście tysięcy żołnierzy. W miasteczku mieszkały też ich rodziny. W pobliskiej Brzeźnicy rozlokowana była broń atomowa. W razie wojny z Zachodem miejscowe oddziały miały za zadanie dotrzeć do Paryża.

Jak wyglądało życie w Bornem Sulimowie ? Jego strzępy można zobaczyć na czarno-białych fotografiach, których reprodukcje znajdują się na rozmieszczonych w mieście tablicach. Na zdjęciach widać między innymi, jak grupa wojskowych składa wieniec pod pomnikiem Lenina. Żołnierze zostali też uchwyceni w sytuacjach mniej oficjalnych, na przykład podczas spaceru z żonami. O Bornem opowiadają także Polacy. 
- Były osoby, które przedostawały się do miasta, by handlować z Rosjanami. Ja sam mieszkałem wtedy po drugiej stronie jeziora Pile, w Dąbrowicy. Do Bornego pływałem na zakupy. Sklep był tam bez porównania lepiej zaopatrzony niż u nas, no i nie było kartek – wspomina Wiesław Bartoszek, działający dziś w Stowarzyszeniu Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa.
Reszta opowieści na miejscu, podczas ferii.

Program:

- Góra Śniadowska – wyjście do bunkrów
- gra terenowa „Komandosi” – trasa liczy sobie około 2,5 kilometra
- przejażdżka ciężkim sprzętem amfibią PTS - M (prezentacja pojazdu + jazda po TANKODROMIE)
- zwiedzanie Kłomina
- catering kuchni polowej (bigos i grochówka)

7.45 – zbiórka uczestników przy Ratuszu
8.00 – wyjazd do Podborska
10.00 – 16.00 - zajęcia w Podborsku
16.00 – wyjazd
18.00 – powrót do Kołobrzegu

 

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW

Środa – 10 stycznia, godz. 17.00 lub czwartek – 11 stycznia, godz. 17.00 w Muzeum Oręża Polskiego przy ul. Armii Krajowej 13 (Oddział Historii Miasta – sala plafonowa).
Obecność obowiązkowa – MIĘDZY INNYMI BĘDĄ PRZYJMOWANE WPŁATY ZA ZAJĘCIA ORAZ PODPISYWANIE PRZEZ RODZICÓW DOKUMENTÓW.

UWAGA:
Zajęcia edukacyjne w ramach Ferii z Historią” przeznaczone są dla indywidualnego odbiorcy oraz uczniów szkół podstawowych (klas II-VI). Zajęcia odbywają się od 15 do 19 stycznia 2018 r., od poniedziałku do piątku.

Miejsca zbiórki i zakończenia zajęć dla uczestników podane są w PROGRAMIE.

Prosimy rodziców/ opiekunów o ubieranie dzieci odpowiednio do panujących warunków atmosferycznych

Koordynator Ferii z Historią: Piotr Leszmann – adiunkt muzealny – Dział Udostępniania i Upowszechniania Wystaw, tel. 94 352 52 53 wew. 14 (pon-pt w godzinach 8.00- 16.00) lub osobiście w Oddziale Historii Miasta, ul. Armii Krajowej 13, I piętro – biblioteka.

Zapisy od 1 grudnia 2017 r. do 10 lutego 2018 r. 
Ilość miejsc ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń.


Cena za uczestnictwo w zajęciach „Ferie z hiistorią” wynosi około 250 zł / tydzień (kalkulacja przy min. 35 uczestnikach; dokładna cena będzie podana przed samymi feriami; w cenie są ujęte wszystkie koszty związane z organizacją zajęć oraz ubezpieczenie NNW).

RODO
Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy poinformowac o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
Dowiedz się więcej
ZAMKNIJ x