XXX Memoriał imienia Wiktora Wierzbickiego

  • Data rozpoczęcia:
    3 MARCA 2018 07:00
  • Data zakończenia:
    4 MARCA 2018 15:00

W dniach 3-4 marca 2018r., na rzekach Parsęta i Radew, odbędzie się XXX edycja Ogólnopolskich Otwartych Zwodów Spinningowo-Muchowych Trociowo-Łososiowych, pn. "Jubileuszowy XXX Memoriał imienia Wiktora Wierzbickiego". Uczestnicy muszą posiadać kartę wędkarską i zezwolenie na rzekę Parsęta. Rzeka Radew na czas trwania zawodów - udostępniona bezpłatnie

Impreza odbędzie się na zasadzie do wyboru żywa ryba (C&R) oraz martwa ryba. Liczyć się będzie łączna długość złowionych ryb w obu turach. Organizator zastrzega sobie możliwość ustanowienia dodatkowych klasyfikacji: najdłuższa ryba, nagroda „fair play” i inne. W klasyfikacji nie biorą udziału ryby z widocznymi zmianami chorobowymi oraz ryby patroszone.

Opłata cateringowa wynosi 100 zł. Dla Członków Koła Miejskiego PZW w Kołobrzegu oraz  Kobiety 50 zł. Juniorzy bezpłatnie  

Harmonogram Minutowy Zawodów:

DZIEŃ I – 3 marca (Sobota) 2018r.

7:00 - 8:00 Rejestracja zawodników,

8:00 - 8:30 Odprawa sędziowska,

8:30 - 17:00 Zawody I Tura (złowione ryby muszą być zgłoszone natychmiastowo, pod nr tel. Sędziego Głównego Zawodów - Pana Henryka Terczyńskiego 602 435 931, lub pod nr tel. organizatora zawodów 509 094 537),

17:00 - 18:00 Zakończenie łowienia, powrót z łowiska, dostarczanie ryb lub dokumentacji fotograficznej do komisji sędziowskiej do 18:00,  

18:00 - 18:15 Prace komisji,

18:15- 18:30 Ogłoszenie wyników I Tury zawodów.

 

DZIEŃ II – 4 marca (Niedziela) 2018r.

06:00 - 13:00  II Tura połowów ( złowione ryby muszą być  dostarczone do godz. 13:30),

13:00 - 13:30  zakończenie łowienia, powrót z łowiska (ryby lub dokumentacja fotograficzna muszą być  zgłoszone do komisji sędziowskiej),

13:30 - 14 00 Prace Komisji Sędziowskiej,

14:00 - Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród uroczyste zakończenie zawodów.

Kontakt z organizatorem zawodów: Prezes Koła Pan Łukasz Sęczkowski tel.: 509 094 537, e-mail: pzwkolobrzeg@wp.pl

Zasady klasyfikacji złowionych ryb w ramach XXX Jubileuszowego Memoriału im. Wiktora Wierzbickiego

Zasady zgłoszenia oraz dostarczenia dowodów połowu są te same dla obu formuł. Złowienie ryby, którą zawodnik chce wykazać, należy zgłosić bezpośrednio po złowieniu, podczas pierwszej tury i podczas drugiej tury zawodów na nr tel. Sędziego Głównego. Dostarczenie ryb do Komisji Sędziowskiej lub dokumentacji ich złowienia musi nastąpić zgodnie z harmonogramem.  

W przypadku braku zasięgu telefonii komórkowej zgłoszenia należy dokonać poprzez wysłanie SMS podając dane : Nr startowy zawodnika, gatunek złowionej ryby, długość złowionej ryby oraz nr startowy świadka połowu. Pomiar ryb będzie wykonywany w ten sam sposób dla obu formuł.

W formule” martwa ryba”.

Zawodnik może zgłosić maksymalnie 2 ryby. Złowione, uśmiercone i zgłoszone ryby mierzone będą przez Komisję Sędziowską na terenie odbywających się uroczystości zawodów.

W formule C&R (żywa ryba).

Zawodnik może zgłosić wypuszczone punktowane ryby złowione w trakcie jednej tury, przy czym dopuszcza się formułę mieszaną. Dla ryb uwolnionych zawodnik musi dostarczyć w wyznaczonym czasie Komisji Sędziowskiej co najmniej dwa wyraźne zdjęcia całej ryby, wykonanych aparatem cyfrowym na tle wydanej przez organizatora miarki, oraz numeru startowego pozwalających w sposób bezsporny określić jej długość (zdjęcia muszą pozwalać na odczytanie skali miarki WRAZ Z RYBĄ). Ryba z ułożoną na niej miarą muszą być ułożone na płaskiej powierzchni.

Skala miary na długości ryby nie może być zasłonięta. Zdjęcia muszą być ostre, wykonane z góry pod kątem możliwie najbardziej zbliżonym do prostego). W razie jakichkolwiek wątpliwości do milimetrów, długość ryby będzie zaokrąglona do najbliższego wyraźnie widocznego znacznika centymetrowego w dół od długości ryby. Oprócz tego zawodnik musi przedstawić dowód wypuszczenia ryby, w postaci, najlepiej krótkiego filmu, bądź zdjęcia ewidentnie potwierdzających fakt uwolnienia ryby.

RODO
Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy poinformowac o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
Dowiedz się więcej
ZAMKNIJ x