Pozostałe

Przyjaźń - konkursy dla dzieci

  • Data rozpoczęcia:
    23 MARCA 10:00
  • Data zakończenia:
    25 KWIETNIA 18:00

Przyjaźń - konkursy dla dzieci.

Zapraszamy uczniów kołobrzeskich szkół podstawowych do udziału w konkursach: literackim i plastycznym p.t. „Przyjaźń”.

Do konkursu literackiego mogą przystąpić dzieci z klas IV-VII . Zadaniem uczestników jest samodzielne napisanie tekstu : listu do przyjaciela lub opowiadania o przyjaźni. Praca powinna składać się z tekstu o objętości do 2 stron w formacie A4. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe. Zwycięzca otrzyma także, przyznawany corocznie honorowy tytuł „Dziecięcy Mistrz Pióra”.

Młodsze dzieci, z klas I-IV, mogą wziąć udział w konkursie plastycznym. Praca powinna nawiązywać do przyjaźni bohaterów z dowolnie wybranej książki dla dzieci. Może być namalowana na kartkach w formacie A3. Szczegółowych informacji na temat konkursów udziela Biblioteka Dziecięca ul. Brzozowa 9a w Kołobrzegu. Regulaminy dostępne są na stronie www.biblioteka.kolobrzeg.pl. Termin nadsyłania prac upływa 25.04.2018r.

RODO
Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy poinformowac o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
Dowiedz się więcej
ZAMKNIJ x