Pozostałe

XVIII Młodzieżowy Puchar Bałtyku im W.Klęsk w siatkówce plażowej

 • Data rozpoczęcia:
  29 CZERWCA 09:00
 • Data zakończenia:
  1 LIPCA 13:30

XVIII Młodzieżowy Puchar Bałtyku im W.Klęsk w siatkówce plażowej w dniach 28.06.- 01.07 rozegrany zostanie dla trzech kategorii wiekowych:

 • młodzików i młodziczek 2003 r. i młodsi,
 • kadetów i kadetek 2001 r. i młodsi,
 • juniorów i juniorek 1999 r. i młodsi.

W turnieju mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy którzy:

 • posiadają ważną na sezon 2018- licencję zawodnika siatkówki plażowej( istnieje możliwość uzyskania licencji jednorazowej na miejscu, po dokonaniu opłaty 20 zł od osoby u Organizatora),
 • zostali zgłoszeni na adres e-mail: maro-mierzwa@wp.pl,
 • posiadają ważne badania lekarskie- (może być druk F-02 ),
 • posiadają dokument ze zdjęciem lub dowód potwierdzający tożsamość zawodnika,
 • strój sportowy zgodnie z przepisami siatkówki plażowej PZPS (z numeracją 1 i 2 na koszulkach),
 • dokonali opłaty startowej gotówką na odprawie technicznej

Wysokość opłaty startowej od pary zawodniczek / zawodników wynosi 55 zł. dla jednej kategorii wiekowej. Wysokość opłaty za start w dwóch kategoriach wiekowych wynosi 100 zł.

TERMIN I MIEJSCE

 • 28.06.- 01.07. Kołobrzeg-wejście na boiska od ul. Mickiewicza obok Molo)


PROGRAM SPORTOWO-ORGANIZACYJNY ZAWODÓW

 • 28.06.2018 r. (czwartek)
  • do 18:00 - przyjazd i zakwaterowanie uczestników.
  • 20:00 - Oficjalne Otwarcie Turnieju oraz Odprawa Techniczna w Sali Konferencyjnej Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Okopowa 1a. Na odprawie odbędzie się weryfikacja dokumentów uprawniających do gry, przyjmowanie opłaty wpisowej (odliczona gotówka !) oraz omówienie systemu rozgrywek. Następnie odbędzie się losowanie par do rozstawienia dla wszystkich kategorii wiekowych. UWAGA!!! Obecność wszystkich uczestników zawodów na odprawie jest obowiązkowa.
 • 29.06. (piatek)
  • 09:00 - 18:00 eliminacje
 • 30.06. (sobota)
  • 09:00 - 18:00 eliminacje cd.
 • 01.07. (niedziela)
  • 09:00 ćwierćfinały
  • 10:00 półfinały
  • 11:00mecz o 3 msc
  • 12:00 finał
  • 13:30 zakończenie zawodów.

SYSTEM ROZGRYWEK

O systemie rozegrania spotkań w turnieju, uczestnicy zostaną poinformowani przez Sędziego Głównego lub Organizatora na odprawie technicznej. UWAGA: Rywalizacja w kategorii kadetów i kadetek może być skrócona- na życzenie startujących drużyn ze względu na półfinały MP, które odbędą się dwa dni po zakończeniu Pucharu Bałtyku. Obowiązują przepisy PZPS.


ZGŁOSZENIA


Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: maro-mierzwa@wp.pl do dnia 26.06. 2018 r. do godz. 19:00.W wyjątkowych przypadkach zgłoszenia dokonać można na odprawie technicznej.W zgłoszeniu należy podać:

 • imiona i nazwiska uczestników(klub lub nazwę drużyny),
 • kategorię wiekową, w której zespół będzie uczestniczył,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zawody rozgrywane będą piłkami MIKASA VLS 300. Organizator zawodów zabezpiecza 2 piłki na boisko.
 • Organizator zabezpiecza wodę dla zawodników.
 • Sprawy sporne podczas trwania zawodów rozstrzyga Sędzia Główny.
 • W przypadku bardzo złych warunków pogodowych decyzje o kontynuowaniu zawodów podejmują Sędzia Główny wraz z organizatorami turnieju.
 • Najlepsze drużyny otrzymają pamiątkowe puchary, medale i dyplomy i nagrody rzeczowe,
 • Zespoły uczestniczące winny dokonać ubezpieczeń we własnym zakresie, bowiem organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach (namiotach) przewidzianych jako pomieszczenia dla uczestników turniejów.
 • Wszelkich formalności dotyczących założenia licencji jak i opłat wpisowych będzie można dokonać bezpośrednio na odprawie technicznej zawodów.

Organizator nie zabezpiecza bazy noclegowej dla uczestników turnieju. Koszty zakwaterowania i wyżywienia startujący ponoszą we własnym zakresie.

RODO
Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy poinformowac o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
Dowiedz się więcej
ZAMKNIJ x