Pozostałe

KOMUNIKAT!

  • Data rozpoczęcia:
    12 MARCA
  • Data zakończenia:
    31 MARCA

W związku z wprowadzonym w dniu 20 marca 2020 r. STANEM EPIDEMII na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej    wprowadzono do odwołania, szereg ograniczeń dotyczących życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego w kraju w celu powstrzymania rozprzestzreniania się wirusa   SARS – CoV-2.

W zakresie reliigii, kultury  i rozrywki:

•                        obowiązuje czasowe ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, działalności bibliotek, muzeów oraz ndziałalności związanej z kulturą i kultem religijnym.

W zakresie sportu i rekreacji:

•                        Organiczeniom podlegają formy sportu i rekracji związane z działalnością klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness .

W zakresie usług:

•                        w dalszym ciagu ograniczoniom podlegają: ugługi gastronomiczne, handlowe oraz lecznictwo uzdrowiskowe, 

W zakresie szkolnictwa:

•                        Zgodnie z decyzją Premiera RP placówki oświatowe wstrzymują działalność lekcyjną do Świąt Wielkiej Nocy, w tym czasie realizowane jest zdalne nauczanie.

W zakresie działanosci administracji publicznej:

•                        Ograniczeniu przyjęć petentów, przyjęcie innych form załatwiania spraw, niewymagających osobistego stawiennictwa w jednostkach administracji publicznej oraz jednostkach organizcyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg oraz   wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

 

Jeżeli podejrzewasz u siebie zakażenie wirusem SARS- COV-2 i masz objawy takie jak kaszel i/lub gorączka i/lub duszności lub miałeś w przeciągu ostatnich 14 dni bezpośredni i bliski kontakt z osobami zarażonymi lub przebywałeś na obszarze bezpośredniej transmisji zakażenia to:

 ZADZWOŃ NA CAŁODOBOWY NUMER ALARMOWY DO NAJBLIŻSZEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ* LUB POD NUMER 91 434 04 37

PSSE Kołobrzeg

tel. (94) 352-35-54,  nr telefonu alarmowego 694-493-755

Prezydenta Miasta Kołobrzeg przypomina o bezwzględnej konieczności przestrzegania zasad  kwarantanny oraz apeluje o pozostawanie w domach."

 WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI ZE WZGLĘDU NA DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ DOTYCZĄCĄ KORONAWIRUSA SARS – CoV-2 REKOMENDUJE REZYGNACJĘ Z ORGANIZACJI IMPREZ MASOWYCH BĄDŹ PRZEPROWADZANIA ICH BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI.

PONADTO ZALECA, REZYGNACJĘ Z ORGANIZACJI INNYCH IMPREZ SKUPIAJĄCYCH ZNACZNĄ LICZBĘ UCZESTNIKÓW. PRZY ORGANIZACJI IMPREZ, W INDYWIDUALNYCH SYTUACJACH, NALEŻY ROZWAŻYĆ UZYSKANIE REKOMENDACJI OD WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W SZCZECINIE.

Do końca miesiąca marca zawiesza się i odwołuje wszystkie zaplanowane przez Miasto i miejskie jednostki, imprezy odbywające się w pomieszczeniach zamkniętych – w Regionalnym Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Miejskiej Bibliotece i pozostałych miejskich jednostkach. Zawieszona zostanie także działalność Klubów Seniora. Zaplanowane imprezy sportowe odbędą się bez udziału publiczności.

Rekomenduje się odwołanie, przeniesienie w czasie lub ograniczenie do minimum imprez organizowanych przez niezależne stowarzyszenia i organizacje. Decyzje odnośnie tych imprez muszą podjąć sami organizatorzy.

 

RODO
Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy poinformowac o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
Dowiedz się więcej
ZAMKNIJ x