Konkurs

REGULAMIN KONKURSU I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Iventor Filip Korowacki, ul. Orla 2, 78-100 Kołobrzeg.
 2. Konkurs trwa od 13.11.2017 do 20.11.2017.
 3. Sponsorem nagród jest firma Iventor Filip Korowacki, ul. Orla 2, 78-100 Kołobrzeg.

Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców

 1. W konkursie mogą brać udział osoby powyżej 16 roku życia, które posiadają profil osobowy w serwisie facebook.com.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w zabawie oraz warunkiem bezwzględnym do otrzymania nagrody jest umieszczenie na swojej tablicy zdjęcia wykonanego w jednym z obiektów, które przystąpiły do akcji, z opisem #kolobrzegza50%.
 3. Zwycięzcą zostanie osoba, która odwiedzi największą ilości miejsc objętych akcją „Kołobrzeg za 50%” 2017, wykona w nich zdjęcie przy emblemacie tegorocznej akcji (plakaty, naklejki, banery), umieści PUBLICZNE zdjęcie na swojej tablicy Facebook, w opisie fotografii wskaże nazwę obiektu, w którym się znajduje oraz dopisze #kolobrzegza50%.
 4. Zdjęcie biorące udział w konkursie (koniecznie z opisem #kolobrzegza50% i nazwą obiektu biorącego udział w akcji) musi być zamieszczone na tablicy Uczestnika jako publiczne.
 5. Zdjęcie musi być autorskie.
 6. Nie ma ograniczenia co do ilości publikowania zdjęć.
 7. Konkurs NIE odbywa się za pomocą aplikacji, wyłącznie przez ogłoszenie na tablicy Uczestników.
 8. Uczestnik powinien posiadać: komputer lub urządzenie mobilne, dostęp do sieci Internet oraz profil osobowy na Facebooku.

Nagrody

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 24.11.2017 roku na oficjalnym Fanpage Miasta Kołobrzeg https://www.facebook.com/klimatycznykolobrzeg/.
 2. Nagrodami w konkursie są:
 • I miejsce: Voucher o wartości 250 PLN do wykorzystania w jednym wybranym obiekcie biorącym udział w akcji „Kołobrzeg za 50%” 2017,
 • II miejsce Voucher o wartości 150 PLN do wykorzystania w jednym wybranym obiekcie biorącym udział w akcji „Kołobrzeg za 50%” 2017,
 • 3 wyróżnienia - pakiet Klimatyczny Kołobrzeg.
 1. W przypadku, gdy więcej niż jedna osoba spełni warunki zajęcia danego miejsca, wybór osoby wygranej nastąpi w wyniku losowania. Losowania dokona Jury, w skład którego wchodzić będzie przedstawiciel Organizatora konkursu oraz dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta Kołobrzeg.
 2. Voucher do wykorzystania jednorazowo u jednego z gestorów akcji „Kołobrzeg za 50%” 2017.
 3. Uczestnik, który zwycięży, winien odebrać nagrodę osobiście w Miejskiej Informacji Turystycznej, mieszczącej się przy ul. Armii Krajowej 12 (lewe skrzydło ratusza), w godzinach 8:00-16:00.
 4. Nie można przekazywać nagród na rzecz innych osób.
 5. Nie ma możliwości wymiany nagrody rzeczowej na jej wartość pieniężną u Organizatora.
 6. Regulamin dostępny na stronie http://klimatycznykolobrzeg.pl.
 7. Uczestnik, który bierze udział w konkursie, ujawnia swoje dane, jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 8. O wygranej poinformujemy na oficjalnym fanpage Miasta Kołobrzeg https://www.facebook.com/klimatycznykolobrzeg oraz w wiadomościach prywatnych (jeśli pozwolą na to ustawienia publiczne uczestników).

Postanowienia końcowe

 1. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu
 2. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Uczestnik udostępnia dane (imię i nazwisko, ewentualny adres do wysyłki nagrody, mail, Facebook ID).
 • Dane NIE są zbierane automatycznie (nie pobiera ich żadna aplikacja), uczestnik konkursu będzie je musiał podać wysyłając maila na adres it@um.kolobrzeg.pl wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 • Cel zbierania danych to poinformowanie o nagrodzie i ewentualne dostarczenie nagród osobom, które zostaną wytypowane przez Jury.
 • Dane te NIE będą przekazywane podmiotom trzecim.
 • Dane NIE będą wykorzystywane do późniejszego kontaktu.
 • Sposób kontaktu z uczestnikiem – za pośrednictwem serwisu Facebook oraz mailowy.
 • Dane podmiotu zbierającego i przetwarzającego dane: firma Iventor Filip Korowacki, ul. Orla 2, 78-100 Kołobrzeg.

Aplikacja mobilna

Klimatyczny Kołobrzeg

Zwiedzaj miasto wygodniej.

Aplikacja mobilna
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Można to wyłączyć w przeglądarce. Więcej na ten temat
ZAMKNIJ x