PolishEnglishFrenchGermanRussianSwedishDanish

 Ciekawe Miejsca

Ratusz
Ratusz to najważniejsza, świecka budowla miasta. Pierwotnie na placu ratuszowym stała imponująca gotycka budowla powstała około roku 1380. Budowla ta była siedzibą Rady Miejskiej. Była ona wizytówką hanzeatyckiego miasta i dowodem na sukcesy ekonomiczne mieszczan. Pierwszy ratusz funkcjonował w swym pierwotnym kształcie do 1807 roku, gdy w czasie oblężenia przez wojska napoleońskie został zniszczony. Na jego pozostałościach wybudowano w latach 1829-1832, wg. Projektu Karola Fryderyka Schinkla, nowy ratusz. Obecnie jest on siedzibą Galerii Sztuki Współczesnej, Rady Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego.

 


Bazylika pw. Wniebowzięcia NMP

Najcenniejszą budowlą miasta jest monumentalny pięcionawowy kościół wzniesiony na przełomie XIV/XV wieku. Architektura Bazyliki pw. Wniebowzięcia NMP jest przykładem pomorskiego gotyku. Budowla jest prosta i pozbawiona licznych wątków zdobniczych. Od XIV wieku kościół Mariacki pełnił rolę kolegiaty. Począwszy od XVI wieku była świątynią protestancką aż po kres II wojny światowej. Od XVII do XX wieku była wielokrotnie niszczona w trakcie działań wojennych. W drugiej połowie XIX wieku odrestaurowano kościół. Wtedy właśnie wmurowane zostały kule armatnie, które do tej pory tkwią w murach katedry, pochodzące z pobojowisk kołobrzeskich: z wojny trzydziestoletniej, siedmioletniej i oblężenia napoleońskiego. Miały one ostrzegać mieszkańców przed następnymi konfliktami. Jest to jedyny w Polsce 5 nawowy kościół z zabytkowym wystrojem wnętrz, zainteresowanie turystów wzbudzają także cztery krzywe filary, których odchylenie od pionu wynosi około 60 cm. Wewnątrz do najcenniejszych zabytków należy zaliczyć wspaniałą chrzcielnicę z brązu z 1355 roku, najstarsze w Polsce gotyckie stalle, cenne późnogotyckie tryptyki i ogromny żyrandol z 1523 roku, zwany Koroną Schlieffenów. Na ścianach można również podziwiać pozostałości dawnej polichromii.

 


Kamienica kupiecka z XV w.

Jedyną pamiątką po bogatych hanzeatyckich czasach jest późnogotycka kamieniczka kupiecka zbudowana w XV wieku, należała do rodziny Schlieffenów. Dzięki wielokrotnym pracom restauratorskim kamienica ta przetrwała w prawie niezmienionym kształcie aż do II wojny światowej. W czasie wojny zniszczona, a w latach 1957-1963 została zrekonstruowana. Kamienica była domem hanzeatyckiego kupca. Na parterze znajdowała się duża sień i pomieszczenie handlowe. Na piętrze mieściły się izby mieszkalne. Kamienica posiada również obszerną piwnicę, w której rodzina kupiecka przechowywała artykuły spożywcze. Podobne przeznaczenie posiadały wyższe kondygnacje. Obecnie miejsce wystaw czasowych muzeum.

 

 

 

 

 

 

 
Baszta Lontowa z XV w.
Przekornie nazywana basztą prochową. Jest to jedyny obiekt, który pozostał po średniowiecznym systemie obronnym, który przetrwał do dnia dzisiejszego w całości. Prawdziwą Basztę Prochową zniszczyła eksplozja prochu zapalonego uderzeniem pioruna 3 maja 1657 roku. Baszta ma cztery kondygnacje, a jej ściany frontowe posiadają liczne zdobienia. W elewacji od strony parku znajdują się otwory strzelnicze. Dawniej w baszcie mieściła się siedziba oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, obecnie w rękach prywatnego inwestora.

 

 

 

 

 

 

 

 
Pałac Braunschweigów
Pałac zbudowano w XIX wieku w stylu emipre (stylu cesarstwa). W czasie ostatniej wojny został uszkodzony, jednak szybko go naprawiono. Obecnie mieści się w nim jeden z oddziałów Muzeum Oręża Polskiego, gdzie warto zajrzeć i zapoznać się z historią miasta, dawnymi urządzeniami mierniczymi oraz dowiedzieć się jak wyglądała dawniej nawigacja morska. 

 

 
Muzeum Oręża Polskiego
Oddział Dzieje Oręża Polskiego, ul. Emilii Gierczak 5
Ułożona chronologicznie wystawa przedstawia bogatą kolekcję dokumentującą historię polskiej wojskowości od okresu średniowiecza do współczesności. Ponad 70 pojazdów wojskowych, samolotów, broni pancernej i artylerii eksponowane są w sali techniki oraz na wystawie plenerowej.
Wystawy stałe: DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO, ZAŚLUBINY Z MORZEM

Oddział Historii Miasta, ul. Armii Krajowej 13
Empirowy Pałac Braunschweigów: 3 sale ekspozycji stałych poświęcone historii Kołobrzegu oraz kolekcji narzędzi pomiarowych.
Wystawę dokumentującą historię Kołobrzegu stworzono na podstawie bezcennych zabytków archeologicznych, pochodzących z badań prowadzonych na terenie miasta i wczesnośredniowiecznego grodu w Budzistowie. Wystawy stałe: DZIEJE KOŁOBRZEGU, ZBIORY METROLOGICZNE

Kołobrzeski Skansen Morski, ul. Szyprów/Port Rybacki
Plenerowa ekspozycja zabytków związanych z kulturą morską: okręty ORP Fala, ORP Władysławowo, legendarny kontrtorpedowiec ORP Burza.

 


Reduta Morast/Port Jachtowy

Reduta Morast, inaczej nazywana Redutą Bagienną, wybudowana w latach 1170-1774 na Wyspie Solnej, stanowiła w raz z Fortem Ujście kluczowy punkt obrony portu i ujścia rzeki Parsęty. Budowa militarna o kształcie pięcioboku, składa się z wału ziemnego, ceglanego muru oraz czterech budynków.

 

 

 

 

 
Reduta Solna
Harcerski Ośrodek Morski

Reduta Solna, wybudowana w latach 1832-1836, stanowiła element systemu obrony portu. Zachowała się w bardzo dobrym stanie po dziś dzień, jej gospodarzami są harcerze ZHP, czasem również oblegają ją piraci z morskim programem edukacyjnym. Tuż obok Reduty powstał Kołobrzeski Skansen Morski, gdzie można podziewać muzealne okręty wojskowe: ORP Fala, ORP Władysławowo oraz legendarny kontrtorpedowiec ORP Burza.

 

 

 
Latarnia morska
Wysokość kołobrzeskiej latarni to 26 metrów, a zasięg światła - 16 mil morskich. Latarnia wybudowana została w 1945 roku na miejscu Fortu Ujście, który w latach 1770-1774 bronił wejścia do portu. Udostępniona jest do zwiedzania przez cały rok, w podziemiach funkcjonuje muzeum minerałów oraz klub muzyczny. W czasie mgły czy śnieżycy, kiedy widoczność jest ograniczona, w latarni uruchamiany jest sygnał dźwiękowy, który w alfabecie Morsea oznacza literę "K".


 

 

 


Molo

Wielokrotnie przebudowywane i modernizowane, zostało zniszczone podczas wojny. Współczesne molo, które jest sercem strefy uzdrowiskowej, zostało zbudowane w 1971 roku. Jest najdłuższą żelbetonową konstrukcją tego typu w Polsce: jego długość wynosi 220m, a szerokość 9m.

 

 

 

 

 

 

Pomnik Zaślubin Polski z Morzem
Modernistyczny pomin upamiętniający symboliczne Zaślubiny Polski z 18 marca 1945, odsłonięty
3 listopada 1963 roku. Jest dziełem jednego z głównych polskich twórców monumentalnej rzeźby pomnikowej - Wiktora Tołkina, twórcy pomników w byłych niemieckich obozach Stutthof i Majdanek. Główny element pomnika to stylizowana flaga. Prześwit pod nią symbolizuje „okno na świat”. Na ścianach pomnika znajdują się mozaiki i rzeźby, które oznaczają tysiącletnią tradycję oręża polskiego na Pomorzu - nawiązują do prehistorycznych malowideł naskalnych. U podnóża, na kamiennych płytach upamiętniono wszystkie jednostki wojskowe uczestniczące w zdobywaniu miasta w 1945 roku. Sam akt zaślubin był symbolem dostępu Polski do morza, a „Panem Młodym” został kapral Franciszek Niewidziajło, który ze wschodniego falochronu portowego, u podnóża główki, rzucił w morze pierścień zaręczynowy.
Z pomnikiem wiąże się legenda mówiąca, iż przejście z jednej strony pomnika na drugą przez prześwit pod pomnikiem (na bezdechu), przynosi spełnienie się wcześniej pomyślanego życzenia.

 

 

Akademia Rycerska
Budynek halowy, który od 1665 roku pełnił funkcję Akademii Rycerskiej. Było to miejsce nauki fechtunku i jazdy konnej dla młodzieży szlacheckiej. Kołobrzeska szkoła była jedną z pierwszych w Europie placówek o profilu wojskowym. Po wojnie Akademia Rycerska została odbudowana i pełni obecnie funkcje sali sportowej.

 

Fort Wilczy/Amfiteatr
Fort Wilczy był elementem fortyfikacji, który chronił port od strony wschodniej, powstawał w latach 1806-1987. Przechodził wiele modyfikacji, od 1925 roku przebudowany na Amfiteatr i pełni taką funkcję do dziś. W trakcie sezonu wakacyjnego w Amfiteatrze odbywa się wiele koncertów i imprez masowych, w Polsce na pewno rozpoznawany wśród fanów muzyki klubowej i elektronicznej ze względu na festiwal SUNRISE.

 

Kamienny Szaniec
Element fortyfikacji twierdzy Kołobrzeg wybudowany nad brzegiem morza w latach 1832-1836 w celu osłony rubieży wschodnich twierdzy i portu. Szaniec sąsiadował z Fortem Wilczym tworząc kompleks wschodnich umocnień Kołobrzegu. Jednak już w 1887 roku zmienił swoją funkcję, przystosowano go do celów rekreacyjnych i gastronomicznych. W przedwojennym kurorcie był jednym z najmodniejszych miejsc wśród kuracjuszy. Niestety zawierucha wojenna i późniejsze zaniedbania doprowadziły do częściowej rozbiórki obiektu, dziś pozostałości zostały zabezpieczone i na terenie Kamiennego Szańca funkcjonuje lokal gastronomiczny.

 

Brama Radzikowska
Powstała w 1708 roku, w czasach istnienia twierdzy nowożytnej przez bramę wyjeżdżało się w kierunku zachodnim, obecnie przebudowana na budynek mieszkalny.

 

Batardeau (Grodza)
Most na rzece Parsęcie

Jeden z najważniejszych obiektów nowożytnej Twierdzy Kołobrzeg, pełniący kilka funkcji: mostu, stawideł i galerii strzelniczych. Północna galeria istniała do 1988 roku. Niestety do czasów obecnych przetrwały jedynie kamienne podpory.


Kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela
Wymieniony został w źródłach już w 1222 roku. Jest najstarszym obiektem ceglanym architektury sakralnej na Pomorzu Środkowym, jak i jedynym zabytkiem wczesnośredniowiecznego Kołobrzegu. Kościółek przypomina o dawnej świetności Kołobrzegu.

 

Miejski Szlak Fortyfikacji
Niezwykle „młody” szlak turystyczny (ukończony i oznakowany w 2012 roku) poruszający i prezentujący aspekty historyczne oraz zabytki z okresu istnienia Twierdzy Kołobrzeg. Jest to 12 kilometrowa trasa piesza, z możliwością pokonania jej rowerem, łącząca wszystkie pozostałości historycznej Twierdzy Kołobrzeg. Szlak oznakowany jest poprzez tablice informacyjne oraz znaki malowane w kolorze niebieskim.

 

 

 

 

 

Ekopark Wschodni
Użytek ekologiczny, chroniący unikatowe siedliska roślin i zwierząt ekosystemu słonawych torfowisk.

Zdjęcie: Olga Jeżak

 

 

 

 

 

 

 

 

Dąb Bolesław w Lesie Kołobrzeskim
Dąb szypułkowy, wiek 800 lat, wysokość 32m, obwód 691cm, pomnik przyrody. Dąb rośnie w Lesie Kołobrzeskim w gminie Ustronie Morskie. Zachwyca swoją wielkością i grubościa konarów. Ciekawostka jest fakt, iż Bolesławowitowarzyszą rosnące w pobliżu okazałe buki, które stwarzają swoisty mikroklimat dla tego drzewa. Znany jeszcze przed wojną był celem spacerów kuracjuszy wypoczywających w okolicy. Odkryty na nowo dopiero w 2000 roku. Próbki tkanki drzewa, które dowiodły, że okaz ma 800 lat pobrane zostały przez dendrologa Krzysztofa Patona. Bolesław jest więc w gronie najstarszych polskich dębów. W sierpniu 2000 roku, dla uczczenia osoby króla polskiego Bolesława Chrobrego i jego historycznej zasługi w dziele utworzenia biskupstwa w Kołobrzegu, pomnik przyrody uroczyście ochrzczono imieniem króla.


UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).
Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.